خسارت های پرداخت شده

کد بیمه گذار نوع بیمه تاریخ صدور بیمه نامه رقم خسارت پرداختی تاریخ پرداخت
1 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
2 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
3 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
4 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
5 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12
6 شخص ثالاث 1395/04/10 12,000,000 ریال 1396/07/12

همیشه پاسخگوی سوالات شما هستیم


با تماس با شماره {38110-051} و {38426486-051} از راهنمایی های رایگان مشاورین ما برخوردار شوید